اردیبهشت

دبیرستان دخترانه غیردولتی اردیبهشت، منطقه 2 تهران

پس از برگزاری خیریه دانش آموزی، جمعی از دانش آموزان دبیرستان اردیبهشت به همراه دبیر پرورشی، سرکار خانم اشرف پور، طی بازدید از موسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان ( ایلیا ) ، مبلغ جمع آوری شده را به مسئولین این موسسه تقدیم کردند. ایلیا موسسه ای است خیریه، غیردولتی و مستقل که  [ادامه مطلب]