اردیبهشت

دبیرستان دخترانه غیردولتی اردیبهشت، منطقه 2 تهران

همه ساله ارديـبـهـشـت هژير، نگهبان تو با هش و راي پير

چهارمین بازارچه خیریه دانش آموزان دبیرستان اردیبهشت

از کلیه اولیا و دوستان دعوت می شود که از بازارچه خیریه دانش آموزان روز چهار شنبه ۱۲ اسفند از ساعت ۱۲ تا ۱۸ بعد از ظهر برگزار می گردد.
IMG 7547