اردیبهشت

دبیرستان دخترانه غیردولتی اردیبهشت، منطقه 2 تهران

همه ساله ارديـبـهـشـت هژير، نگهبان تو با هش و راي پير

نمونه سوالات درس عربی ۳ عمومی (رشته ریاضی و تجربی) را از این جا دریافت کنید

نمونه سوالات عربی ۳ ترم اول