اردیبهشت

دبیرستان دخترانه غیردولتی اردیبهشت، منطقه 2 تهران

همه ساله ارديـبـهـشـت هژير، نگهبان تو با هش و راي پير

 

 زتبه 200 کشوری آزون سازمان سنجش از دبیرستان اردیبهشت

خانم سپیده خانی زاد، رتبه ۲۰۰ کشوری آزمون سازمان سنجش از دبیرستان اردیبهشت

دبیرستان دخترانه اردیبهشت مفتخر است که اعلام کند خانم سپیده خانی زاد، دانش آموز پیش دانشگاهی در آزمون های آزمایشی سازمان سنجش رتبه ۲۰۰ کشوری را دریافت کرد.

 

امیدواریم که شاهد موفقیت های بیشتر این دانش آموز و کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان اردیبهشت باشیم

 

خسته نباشید بچه ها!