اردیبهشت

دبیرستان دخترانه غیردولتی اردیبهشت، منطقه 2 تهران

به دبیرستان دخترانه اردیبهشت خوش آمدید

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیر انتفاعی دخترانه
به اردیبهشت اگر بیایی . . .
وارد یک خانواده ی صمیمی می شوی، خانواده ای که همه ی اعضایش برای موفقیت تلاش ردیبهشت قبل از اینکه مدرسه شما باشد، دوست شماست؛ همراهیست که می توانی ُ می کنند. ا تا آخرین قدم های موفقیت رویش حساب کنی… ردیبهشت که بنشینی، می شنوی که این جا خانه ای است که ُ پای صحبت بچه های خانواده ا در آن همه به وظایف خود با علاقه و جدیت عمل می کنند، مسئولان مدرسه گاهی وقت ها که لازم باشد، آن قدر به تو سخت می گیرند که اگر از برنامه درسی و راه موفقیت منحرف شدی بتوانی دوباره مسیرت را پیدا کنی و مطمئن باشی که به نتیجه می رسی و گاهی آن قدر به تو خوش می گذرد که همه سختی های این مسیر را فراموش می کنی… مسئولان مدرسه معتقدند، مسئولیت های بزرگی در قبال اعضای خانواده خود دارند که فقط یکی از آن ها درس خواندن و به قول قدیمی ها درس پس دادن است. مدرسه باید محیطی فراهم کند تا همه خانواده در آن احساس راحتی کنند، تفریح کنند و بتوانند مشکلات خود را بی رودربایستی با باتجربه ترها در میان بگذارند و مشورتی صحیح و منطقی بگیرند. ردیبهشت یک خانواده ُردیبهشت را تعریف کنیم، باید بگوییم: اُاگر بخواهیم در یک جمله ا است که هدف اصلیش موفقیت همه اعضا درمسیر درسی آنهاست، هدفی که چندین  سال  ردیبهشت  تبدیل شده، بچه ها نشان داده اند که با یک برنامه ریزی ُ است به عادت بچه های ا بلند مدت و حساب شده، نه تنها در امتحانات پایان سال و نهایی بیشترین میانگین نمرات را داشته اند بلکه همگی در رشته های مورد علاقه خود در کنکورسراسری پذیرفته شدند و هم اکنون در بهترین دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند و گهگاهی به خانواده قدیمی خود سری می زنند و با اعضای جدید خانواده از تجربه ها و راه های موفقیت صحبت می کنند. ردیبهشتی شدید، بعد از قبولی در کنکور و ورود به ُ می خواهیم از شما قول بگیریم که اگر ا ردیبهشت را فراموش نکنید و گاهی اگر فرصت کردید به خانواده خود سر بزنید…ُدانشگاه، ا ردیبهشت باور دارند: ُ تا یادمان نرفته بگوییم که بچه ها در ا
برای یک اردیبهشتی، زمان برای کسب بهترین موفقیت ها، هرگز به پایان نمی  رسد!
ردیبهشت مجموعه ای از دبیران نمونه و باتجربه استانی است که دانش آموزان را از ُکادردبیران ا ردیبهشت آموزش با آزمون و ُ هرگونه کلاس تقویتی و خارج از محیط مدرسه بی نیاز می کند. در ا خودسنجی معنی پیدا می کند، آزمون هایی متنوع که هرکدام به هدف مشخصی طراحی و برگزار می شوند و به دانش آموزان کمک می کنند آموخته های خود را چندین و چند بار در محیطی رقابتی در عین حال صمیمانه محک بزنند و روز به روز در جهت بهتر شدن و تسلط بر درس پیش بروند. ردیبهشت با برگزاری کلاس های المپیاد، به دانش آموزان علاقمند این فرصت را ُعلاوه بر این ا ردیبهشت درمسابقات کشوری و جهانی شرکت کنند.ُ می دهد تا با آمادگی کامل و با همراهی ا
.  آزمون مکمل درس با هدف افزایش تمرکز کلاسی بعد از اتمام هر جلسه درسی۱ .  آزمون های ماهیانه با هدف سنجش عملکرد دانش آموزان در پایان هر ماه ۲ .  هماهنگ با آزمون های موسسه قلم چی (تقویت مهارت های تست زنی) ۳ .  آزمون یادگیری هفتگی با هدف بررسی رشد و افت دانش آموزان۴ ردیبهشت کسب نمره خوب مهم است، ُ خیالتان راحت! در ا اما نه به اندازه کسب موفقیت نهایی!
ردیبهشت اعتقاد دارد که یک فرد موفق، هیچ وقت نمی تواد یک مشاور خوب باشد؛ مگر اینکه با ُ ا توانایی ها و نقاط قوت و ضعف شما آشنا باشد و برای مشاوره آموزش دیده باشد؛ به همین دلیل ردیبهشت نه تنها از افراد موفق کنکور هستند، بلکه تخصص اصلیشان مشاوره ُاست که مشاوران ا
آزمون های اردیبهشتُ
مشاوره به روش اردیبهشتُ

است و در طول سال به کمک جلسات متعددی که به صورت فردی و گروهی با دانش آموزان برگزار می کنند به  طور کامل با توانایی های آنها آشنا می شوند. ردیبهشت دفاتر برنامه ریزی و نمرات آزمون ها را جز به جز بررسی می کنند و با توجه ُمشاوران ا از طریق سایت مدرسه و یا به ً به نیاز دانش آموزان به آنها مشورت و راهنمایی می دهند، ضمنا صورت حضوری به رفع مسائل و مشکلات درسی و غیر درسی دانش آموزان می پردازند. ایجاد انگیزه ردیبهشت ُ تحصیلی، تعیین رشته دانشگاهی و ارتباط مستقیم با اولیا از دیگر فعایت های مشاوران ا می باشد.
مدرسه اگر وظایفش را به طور کامل انجام دهد و محیطی  امن برای دانش آموزان خود فراهم کند، می  تواند امیدوار باشد که دانش آموز هیچ وقت در مدرسه خسته و سرخورده نمی  شود به همین ردیبهشت با نگاه ویژه به مسائل فرهنگی  و تربیتی ، همیشه سعی  دارد تا دانش آموزان ُدلیل است که ا را با جذاب ترین فعالیت های فرهنگی  و تربیتی  آشنا کند و از آنها در اجرای این فعالیت ها کمک و راهنمایی بخواهد تا دانش آموزان بتوانند با ریشه های اخلاقی  و فرهنگی  جامعه خود آشنا شوند. گوشه ای از فعالیت های فرهنگی  دبیرستان: اردوی های خارج از شهر با هدف تقویت توانایی  دانش آموزان  در ارتباط اجتماعی و آشنایی با • فرهنگ و آداب مردم ایران بازدید از موزه ها برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با ریشه های تاریخی  و فرهنگی  ایران بزرگ • اردو های تفریحی اطراف تهران • بازدید از نهاد های فرهنگی  و هنری • ت، هنر و روان شناسی  در قالب کلاس های فوق برنامه ّ پرورش خلاقی•
پرورش خلاقیت• مکالمه زبان                              • کامپیوتر (برنامه های کاربردی)              •
آموزش نقاشی و گرافیک• درسی  پیشرفته ( المپیاد)          • ساخت ربات          • نجوم         •
های آموزشی جهت سرعت دادن به روند آموزش CD ارائه دروس با استفاده از رایانه، بکار گیری • و بالا بردن کیفیت محتوا آموزشی از طریق آموزش مباحث به روز و جدید  علمی  و آموزشی راه اندازی سایت الکترونیکی مدرسه• سایت مجهز کامپیوتری                                             •
۸۵-۸۴   جشنواره مشاغل                سال تحصیلی• ۸۶-۸۵   جشنواره غذا                   سال تحصیلی• ۸۷-۸۶   جشنواره نوروزی               سال تحصیلی• ۸۸-۸۷   همایش زیست شناسی        سال تحصیلی • ۸۹-۸۸   جشنواره اقوام ایرانی           سال تحصیلی • ۹۰-۸۹   همایش کاربرد ریاضیات      سال تحصیلی•
فعالیت های تربیتی
آموزش های مکمل درسی
فوق برنامه انتخابی
امکانات مدرسه
ردیبهشت (بین مدارس) ُ همایش های سراسری و بزرگ ا
متری . خیابان شصتم شرقی۲۴آدرس: سعادت آباد . بلوار ۲۲۰۷۳۶۹۱     فکس: ۲۲۰۶۷۸۷۶ – ۲۲۰۷۰۶۹۹تلفن: