اردیبهشت

دبیرستان دخترانه غیردولتی اردیبهشت، منطقه 2 تهران

همه ساله ارديـبـهـشـت هژير، نگهبان تو با هش و راي پير

پس از برگزاری خیریه دانش آموزی، جمعی از دانش آموزان دبیرستان اردیبهشت به همراه دبیر پرورشی، سرکار خانم اشرف پور، طی بازدید از موسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان ( ایلیا ) ، مبلغ جمع آوری شده را به مسئولین این موسسه تقدیم کردند.

ایلیا موسسه ای است خیریه، غیردولتی و مستقل که در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه بر پایه بهبود ارتقاء کیفیت زندگی کودکان نیازمند حمایت های ویژه نظیر کودکان کار و خیابان و کودکانی که فقر و خشونت خانوادگی را تجربه می کنند از طریق تأمین فرصت های آموزشی و بهداشتی بنیاد نهاده شده است.

وبسایت موسسه:http://www.iliacharity.org/