اردیبهشت

دبیرستان دخترانه غیردولتی اردیبهشت، منطقه 2 تهران

همه ساله ارديـبـهـشـت هژير، نگهبان تو با هش و راي پير

ممتازان سال دوم دبیرستان

رشته ریاضی و تجربی

خانم نازنین باقی- ۱۹٫۶۵

خانم نیکتا صالح آبادی-۱۹٫۵۹

خانم هلیا صالح آبادی-۱۹٫۳۸

خانم یاسمین کاظمی راد-۱۹٫۸

خانم سروین آریا-۱۸٫۱۵

رشته انسانی

خانم مریم سلطانی-۱۸٫۸۶

خانم شهرزاد نجفی-۱۸٫۸۲

ممتازان سال سوم دبیرستان

رشته تجربی

خانم نازنین مرعشی- ۱۸٫۹۵

خانم  پریناز شریفی-  ۱۸٫۵۳

خانم  پریسا خزایی- ۱۸٫۳۶

رشته ریاضی

خانم یاسمین اسکندری- ۱۹٫۲۳

خانم فاطمه میراحمدپور- ۱۸٫۱۴

رشته انسانی

خانم فاطمه هاشمی-۱۸٫۷۸

ممتازان سال چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی)

رشته تجربی

خانم  سارا موسوی سپهر-۱۹٫۵۳

خانم فاطمه فلاح-۱۹٫۵۰

خانم  زهرا نجفلو- ۱۹٫۴۹

خانم صبا نمایشی- ۱۹٫۳۰

خانم کیمیا خوانین زاده- ۱۹٫۱۰

خانم بنفشه نصیری- ۱۸٫۸۶

خانم زهرا بالاور – ۱۸٫۷۱

خانم سارا اقبالی- ۱۸٫۱۸

خانم شیرین پرطاوس- ۱۸٫۱۱

رشته ریاضی

 خانم فاطمه خضری- ۱۹٫۰۴

خانم سوگند احمدی- ۱۸٫۸۵

خانم پگاه شریعت مداری- ۱۸